Vor-Tex

Patronen Vor-Tex med TTSX kule er kanskje den beste hva gjelder sjokkeffekt, dødlighet og restvekt! Uttalige tester viser også det samme. Personlig erfaring etter å ha kontrollert ca 300 elg i engasjement for et viltmottak er også den samme! Denne kula/patronen er i særklasse blant de beste.