Våpen-Pakker

Vi har satt sammen noen pakker der vi har fremforhandlet noen spesielt gode priser hos våre leverandører. Merk: ingen av pakkene er helt "låst" det vil være mulig å endre på eksempelvis kikkerttype, forstørrelse etc mot tillegg/fradrag i prisen. Spør oss om forslag/pris.