Zeiss

Med Zeiss Victory PRF kan du presist måle avstander ut til over 1200m .Zeiss eget BIS-system (Ballistic Information System) gjør at du kan legge inn data fra de mest vanlige fabrikkspatronene i markedet, slik at du på gitte avstand vet hva kulens dropp vil være. Zeiss Victory PRF er en av de mest presise og kjappeste avstandsmålere på markedet.