Om kjøp av våpen og ammunisjon

Våpen/Ammo-Kjøp 

Om kjøp av våpen og ammunisjon


Ammunisjon

For å handle ammunisjon hos oss, må du fremvise gyldig våpenkort for det valgte kaliberet, samt gyldig legitimasjon (Pass, førerkort eller bankkort). Skal du handle via nettet må du sende oss en scannet kopi av våpenkortet og legitimasjonen. Du kan også bruke mobilkamera og ta et klart og tydelig foto av våpenkort og legitimasjon.

Eposten sender du til shop@big5.no

 

Kjøp av våpen

For å kjøpe alle våpen over kaliber 4,5mm (det vil si våpen som ikke er luft- eller CO2 våpen), må du ha en godkjent våpensøknad fra politiet. Denne tar du med til oss i butikken, eller sender via posten. Vi kan ikke godta kopi eller scanning av søknaden. Alle tre deler av våpensøknaden må være med (Hvitt, gult og blått ark), samt at gyldig legitimasjon må fremvises ved handel i butikk, eller en kopi må sendes til oss hvis du handler via nettet.

På de fleste av våre våpen kan du, mot et depositum, reservere våpenet mens du venter på behandling av din søknad hos politiet.

 

____________________________________________________________

 

Aldersgrenser:

Aldersgrensen er 18 år på rifle og hagle. Det kan i særskilte tilfeller søkes om dispensasjon fra fylte 16 år. For håndvåpen er aldersgrensen 21 år, og det er ikke mulig å søke om aldersdispensasjon fra dette kravet. For håndvåpen kreves også aktivt medlemskap i skytterklubb i 6 mnd før søknad kan innvilges.

Søknaden:

En søknad er gyldig i 12 mnd fra innvilget dato. Det betyr at du har 1 år (12 mnd) på deg til å kjøpe våpenet. (Noen Politikamre sitter med eldre søknadsskjemaer hvor det står 6 måneders gyldighet, men det er 12 måneder som er gjeldende bestemmelse.) Hvis en forhandler har problemer med å skaffe deg det våpenet du ønsker innen denne tidsfristen, eller du av en annen grunn ikke får brukt den innen 12 mnd, kan den forlenges med ytterligere 6 mnd. Fornyelse må gjøres av politiet før søknaden går ut, hvis ikke må du søke på nytt.

Send med kopi av medlemskort hvis du søker om konkurransevåpen, eller kopi av jegeravgiftskort for jaktvåpen. Send også med bevis på at søknadsgebyret er betalt. 

Avslag:

Grunner til avslag kan være at søker ikke har avlagt jegerprøve, ikke er aktiv konkurranseskytter, er under alderskravet, har kriminell bakgrunn eller har særskilte grunner som gjør at søker ikke er egnet til å inneha våpen. Særskilte grunner er ikke spesifisert, men det kan være psykiske lidelser, alkoholisme/misbruk av medikamenter, eller alder.

Alle avslag kan ankes til Politidepartementet.

 

© Copyright. All Rights Reserved The Big 5 AS

Powered by BIG5.NO