Arv og salg av våpen til oss

Big 5 - Arv og salg av våpen til oss


Dødsbo og Arv av Våpen


Mange lurer på hvordan de skal hååndtere et dødsbo som inkluderer våpen. Det kan virke overveldende, men vi er her for å veilede deg gjennom prosessen.

Når en våpeneier går bort, og du som arving står overfor registrerte våpen, vil du motta en "Skifteattest" fra Politiet. Denne attesten lar deg som arving ta stilling til om du ønsker å overta, plombere, destruere, eller selge våpenet. Viktig å merke seg er at du ikke automatisk arver retten til å beholde våpenet. En søknad om tillatelse for å beholde våpenet må sendes til politiet.

For mer informasjon om arv av våpen, besøk Politiet.no.

Taksering av Våpen

I tilfelle av et dødsfall, er det vanlig å foreta en taksering av våpnene. Dette gir en oversikt over verdiene involvert. Kontakt oss for å diskutere situasjonen, og vi vil guide deg gjennom prosessen for våpentaksering.


Kjøp av Brukte Våpen


Vi vurderer kjøp av brukte våpen basert på type, tilstand, og andre faktorer. Hvis våpenet ditt er aktuelt for oss, vil vi gi deg et tilbud. Du står fritt til å akseptere eller avslå dette tilbudet. Ved salg til oss tar vi hånd om alt garantiansvar, sørger for nødvendig service før videresalg og håndterer all nødvendig dokumentasjon med politiet. Du mottar den avtalte summen direkte til ditt oppgitte kontonummer.


Kommisjonsavtale


Dersom du foretrekker ikke å selge våpenet ditt privat, kan vi tilby en kommisjonsavtale. Med denne avtalen selger vi våpenet på dine vegne, og tar oss av all nødvendig dokumentasjon med den nye kjøperen. Kommisjonsavtaler vurderes individuelt basert på våpentypen. Når våpenet er solgt, vil du motta den avtalte summen etter at alt papirarbeid er fullført.

Vi vil holde deg oppdatert gjennom hele prosessen, og informere deg straks våpenet er solgt og alle formaliteter er ordnet.

Skjema for kjøp og vurdering av våpen