Arv og salg av våpen til oss

Big 5 - Arv og salg av våpen til oss

Dødsbo

 

Vi får ofte forespørsler etter dødsbo og hvordan du skal håndtere dette. Et dødsbo hvor det er involvert våpen kan kanskje virke skummelt for mange, og man kan lure på hvordan man skal gå videre for å få orden på papirene.

 

Ved et eventuelt dødsfall og den avdøde har hatt registrerte våpen vil du som arving motta det som heter en «Skifteattest» fra Politiet.

Når du mottar «Skifteattesten» vil du som arving velge om du vil overta, plombere, destruere eller selge våpenet du har arvet.

OBS, Du arver ikke retten til å beholde våpenet. Du må søke politiet om tillatelse til å beholde våpenet.

Du kan lese mer om arv av våpen her: Politiet.noTaksering

 

Ved et eventuelt dødsfall er det normalt å ta en taksering av våpnene for å få et estimat av hvilke verdier det er snakk om. Ta kontakt med oss og forklar situasjonen.

Vi veileder deg videre til hvordan du går frem for å få tatt en taksering av dine våpen.

 


Kjøp av brukte våpen til oss


Etter en vurdering basert på type våpen, tilstand etc  kan det være aktuelt for oss å komme med et bud på dine våpen.

Om våpnet er aktuelt, kjøper vi det av deg.

Du kan velge å akseptere eller avslå budet. Ved salg til oss som forhandler vil vi ta alt av videre garantiansvar, service av våpenet før videresalg og sjekker at alt er som det skal. Vi ordner også alt av papirer med Politiet.

Du får utbetalt avtalt sum til ditt oppgitte kontonummer.Kommisjonsavtale

 

Om du ikke ønsker ikke å selge våpen selv privat kan vi med en kommisjonsavtale selge våpenet for deg,  vi tar oss da av alt papirarbeid med ny kjøper. Kommisjonsavtale er en løsning som blir vurdert fra vår side og er basert på type våpen etc. Her blir man enige om en kjøpspris eller en prosent til oss på aktuelle våpen, du vil få utbetalt beløpet etter at våpenet er solgt.

Du vil få informasjon fra oss så snart våpenet er solgt – med videre informasjon om utbetaling av avtalt sum etter alt papirarbeid er i orden.

Skjema for kjøp og vurdering av våpen