Om kjøp av våpen og ammunisjon

Big 5 -Om kjøp av våpen og ammunisjonAmmunisjon


For å handle ammunisjon hos oss, må du fremvise gyldig våpenkort for det valgte kaliberet, samt gyldig legitimasjon (Pass, førerkort eller bankkort). Skal du handle via nettet må du sende oss en scannet kopi av våpenkortet og legitimasjonen. Du kan også bruke mobilkamera og ta et klart og tydelig foto av våpenkort og legitimasjon.

Eposten sender du til post@big5.no

 

Kjøp av våpen


For å kjøpe alle våpen over kaliber 4,5mm (det vil si våpen som ikke er luft- eller CO2 våpen), må du ha en godkjent våpensøknad fra politiet. Denne tar du med til oss i butikken, eller sender via posten. Vi kan ikke godta kopi eller scanning av søknaden. Alle tre deler av våpensøknaden må være med (Hvitt, gult og blått ark), samt at gyldig legitimasjon må fremvises ved handel i butikk, eller en kopi må sendes til oss hvis du handler via nettet.

På de fleste av våre våpen kan du, mot et depositum, reservere våpenet mens du venter på behandling av din søknad hos politiet.

 

____________________________________________________________

 


Aldersgrenser:


Aldersgrensen er 18 år på rifle og hagle. Det kan i særskilte tilfeller søkes om dispensasjon fra fylte 16 år. For håndvåpen er aldersgrensen 21 år, og det er ikke mulig å søke om aldersdispensasjon fra dette kravet. For håndvåpen kreves også aktivt medlemskap i skytterklubb i 6 mnd før søknad kan innvilges.


Søknaden:


En søknad er gyldig i 12 mnd fra innvilget dato. Det betyr at du har 1 år (12 mnd) på deg til å kjøpe våpenet. (Noen Politikamre sitter med eldre søknadsskjemaer hvor det står 6 måneders gyldighet, men det er 12 måneder som er gjeldende bestemmelse.) Hvis en forhandler har problemer med å skaffe deg det våpenet du ønsker innen denne tidsfristen, eller du av en annen grunn ikke får brukt den innen 12 mnd, kan den forlenges med ytterligere 6 mnd. Fornyelse må gjøres av politiet før søknaden går ut, hvis ikke må du søke på nytt.

Send med kopi av medlemskort hvis du søker om konkurransevåpen, eller kopi av jegeravgiftskort for jaktvåpen. Send også med bevis på at søknadsgebyret er betalt. 


Avslag:


Grunner til avslag kan være at søker ikke har avlagt jegerprøve, ikke er aktiv konkurranseskytter, er under alderskravet, har kriminell bakgrunn eller har særskilte grunner som gjør at søker ikke er egnet til å inneha våpen. Særskilte grunner er ikke spesifisert, men det kan være psykiske lidelser, alkoholisme/misbruk av medikamenter, eller alder.

Alle avslag kan ankes til Politidepartementet.
Politiets informasjon om våpensøknader finner du herHvordan handle våpen?

 

Når du skal handle våpen er det en liten prosess du må igjennom før du kan hente ut våpenet du har bestilt. Nedenfor finner du steg for steg til hvordan du søker om tillatelse for å handle våpen.Hvem kan handle våpen?

 

For å få tillatelse til å ha våpen må du • dokumentere at du trenger skytevåpenet, for eksempel til jakt eller øvelsesskyting og konkurranseskyting • ha god vandel Du må være fylt 18 år for å ha rifle eller hagle. Du må være fylt 21 år for å ha pistol eller revolver.

 Til søkere under 18 år

 

Du kan søke om våpentillatelse for rifle eller hagle hvis du er over 16 år. Det er to måter du kan få godkjent søknaden på:

• Du må være aktivt medlem i en forening knyttet til en godkjent skytterorganisasjon. Foreningen må anbefale deg.

• Du har bestått jegerprøven.Til yrkesbefal og politi

 

For yrkesbefal og politi gjelder egne regler for å ha skytevåpen til øvelsesskyting.

• Du må søke om tillatelse.

• Du må ha god vandel.

• Du må også dokumentere at du er: yrkesbefal eller avdelingsbefal i forsvaret ansatt i politiet med politimyndighet student ved Politihøgskolen og har gjennomgått godkjent våpenopplæring i politietaten.Få tak i søknadsskjema

 

Du kan ikke laste ned skjemaet på nett. Du kan få søknadsskjemaet hos nærmeste politi eller en våpenforhandler. Du kan også be politiet om å sende skjemaet til deg i posten.Fyll ut skjemaet og legg ved dokumentasjon

 

Fyll ut søknadsskjemaet nøye. Dokumentasjonen du må legge ved søknaden, kommer an på behovet ditt og hva du skal bruke våpenet ditt til.Alle søkere må legge ved:

 

kopi av legitimasjon, som førerkort, pass eller bankkort med bildeNår du trenger våpen til jakt

 

Legg ved dokumentasjon på at du er innført i Jegerregisteret. Det kan for eksempel være kopi av jegeravgiftskort eller utskrift fra Jegerregisteret.Når du driver med øvelsesskyting og konkurranseskyting

 

• Legg ved kopi av medlemskortet ditt i en skytterklubb. Klubben må være med tilsluttet et godkjent skytterforbund.

 

• Dokumenter at du er medlem i et godkjent skytterforbund: Legg for eksempel ved kopi av medlemskortet ditt eller startkortet ditt.

 

• Startkort fra godkjent forbund som administrerer programmet som det søkes våpen til.

 

• Resultatlister fra åpne stevner eller klubbstevner, eller årsoversikt som viser deltakelse i åpne stevner.

 

• Søker du om pistol eller revolver må du legge ved dokumentasjon på minst seks måneders aktivt medlemskap i pistolklubb tilsluttet godkjent skytterforbund.

 

• Skal du bruke våpen til Dynamisk Sportsskyting Norge (DSSN)? Da må du legge ved bekreftelse fra klubben som viser at du er aktiv. DSSN har egne krav til aktivitet før du får bekreftelse fra klubben på at du er aktiv.

 

• Hvis du ikke har noe av dokumentasjonen over: Legge ved en bekreftelse fra skytterklubbens eller skytterlagets ledelse Fyll ut søknadsskjemaet nøye. Dokumentasjonen du må legge ved søknaden, kommer an på behovet ditt og hva du skal bruke våpenet ditt tilNår du har arvet et våpen

 

• Legg ved kopi av uskifteattest eller skifteattest.

 

• Legg også ved fullmakter fra de som sier fra seg retten til å eie våpenet. Det kan være flere hvis det er flere som tar over boet til den som er død. Bobestyreren eller den som har fått fullmakt fra arvingene, skriver under som selger i feltet «påtegning av selger» i søknadsskjemaet.Send søknaden

 

Send søknad med vedlegg til våpenkontoret i politidistriktet der du har din folkeregistrerte adresse.Når du får svar på søknaden

 

Det varierer hvor lenge du må vente på svar på søknaden. Normal ventetid er som regel 4-6 uker.Du betaler gebyr for godkjenning

 

Du må betale et gebyr hvis politiet godkjenner søknaden. Fakturaen blir sendt til den folkeregistrerte adressen din.

 

Dette betaler du:

• 1 495 kroner hvis du søker om våpentillatelse for første gang

• 748 kroner hvis du har våpentillatelse fra før

• 374 kroner hvis du søker om tillatelse til registreringspliktig våpendelSend inn dokumentasjon på godkjent våpenskap

 

Hvis du søker om våpentillatelse for første gang og søknaden din blir godkjent, må du dokumentere at du har FG-godkjent våpenskap. Dokumentasjon kan for eksempel være kopi av kjøpskvitteringen for våpenskapet.Når du får tillatelsen

 

Politiet får betalingen din. Deretter sender vi deg den godkjente våpensøknaden. Nå kan du kjøpe våpen. Den som selger deg våpenet, må skrive under på våpensøknaden.

 

Søknaden har tre gjenparter eller kopier:

• Du som kjøper beholder den blå gjenparten. Den gjelder som et midlertidig våpenkort frem til du får våpenkort fra politiet.

 

• Selgeren av våpenet beholder den gule gjenparten.

 

• Den hvite gjenparten skal til politiet sammen med dokumentasjon for kjøpet.Send gjenpart til politiet og få våpenkort

 

Send den hvite gjenparten i våpensøknaden til politiet. Politiet kan deretter skrive inn våpenet i våpenregisteret. Deretter sender politiet deg et våpenkort.


 

Ved kjøp av våpen hos oss er det vi som ordner papirarbeidet med å sende inn til politiet.