Om kjøp av våpen og ammunisjon

Big 5 -Om kjøp av våpen og ammunisjon
Ammunisjon

For å kjøpe ammunisjon hos Big 5, kreves det at kunden viser et gyldig våpenkort for det spesifikke kaliberet, samt gyldig legitimasjon (Pass, førerkort eller bankkort). Ved netthandel må en skannet kopi av våpenkortet og legitimasjonen sendes til Big 5. Klare og tydelige bilder tatt med mobilkamera er også akseptert.

Kontaktinformasjon: Epost til post@big5.no

Kjøp av våpen

For å kjøpe våpen over kaliber 4,5mm, er det nødvendig med en godkjent våpensøknad fra politiet. Denne må tas med fysisk til butikken eller sendes via post. Kopier eller skanninger godtas ikke. Alle tre deler av søknaden (hvitt, gult og blått ark) må være inkludert, samt gyldig legitimasjon ved kjøp i butikk eller kopi ved netthandel. Big 5 tilbyr muligheten for å reservere et våpen med et depositum mens kunden venter på søknadsbehandlingen.


Aldersgrenser:

 • Rifle og hagle: 18 år (dispensasjon fra 16 år i spesielle tilfeller)
 • Håndvåpen: 21 år (ingen aldersdispensasjon mulig)
 • Aktivt medlemskap i skytterklubb kreves i 6 måneder før søknad om håndvåpen


Søknaden:

En våpensøknad er gyldig i 12 måneder fra innvilgelsesdatoen. Forlengelse med ytterligere 6 måneder er mulig ved behov. Søknader for konkurransevåpen krever kopi av medlemskort, mens jaktvåpen krever kopi av jegeravgiftskort. Bevis for betalt søknadsgebyr må også sendes med.

Avslag:

Mulige grunner til avslag på våpensøknad kan være manglende jegerprøve, ikke aktiv konkurranseskytter, under aldersgrense, kriminell bakgrunn, eller andre spesielle grunner som psykiske lidelser, misbruk av alkohol/medikamenter eller alder. Avslag kan ankes til Politidepartementet.Politiets informasjon om våpensøknader finner du herFor å handle våpen i Norge, må du følge en bestemt prosess for å få nødvendig tillatelse. Her er stegene du må gjennom:


1. Kvalifisere for Våpenkjøp

 • Alderskrav: Du må være minst 18 år for å ha rifle eller hagle, og 21 år for pistol eller revolver.
 • Dokumentere Behov: Vis at du trenger våpenet for jakt, øvelsesskyting, konkurranseskyting, eller lignende.
 • God Vandel: Du må ha en ren straffeattest.


2. Søknad for Unge Søkere (Under 18 år)

 • Aktivt medlemskap: I en forening tilknyttet en godkjent skytterorganisasjon, med anbefaling fra foreningen.
 • Jegerprøven: Hvis du har bestått jegerprøven.


3. Søknad for Yrkesbefal og Politi

 • Særskilte Krav: Inkluderer dokumentasjon av stilling i forsvaret eller politiet, og godkjent våpenopplæring.


4. Skaffe Søknadsskjema

 • Digital Søknad: For jaktvåpen via www.politiet.no.
 • Manuelt Skjema: Fra nærmeste politistasjon eller våpenforhandler, eller be om å få det tilsendt.


5. Fylle Ut Skjemaet og Vedlegge Dokumentasjon

 • Legitimasjon: Kopi av førerkort, pass, eller bankkort med bilde.
 • Tilleggsdokumentasjon: Avhenger av våpenets bruk (jakt, øvelsesskyting, konkurranseskyting, etc.).


6. Sende Inn Søknaden

 • Til våpenkontoret i ditt politidistrikt.


7. Ventetid og Gebyr

 • Ventetid: Vanligvis 4-6 uker.
 • Gebyr: Betales ved godkjenning.


8. Dokumentasjon av Våpenskap

 • Ved første gangs søknad, vis FG-godkjennelse av våpenskapet.


9. Motta og Bruke Tillatelsen

 • Motta: Etter betaling får du den godkjente søknaden.
 • Kjøpe Våpen: Med den godkjente søknaden.
 • Våpenkort: Send hvit kopi av søknaden til politiet for å få våpenkort.


10. Hos Våpenforhandler

 • Våpenforhandleren kan hjelpe med papirarbeid og innsending til politiet.


Følg disse stegene nøye for å sikre en lovlig og trygg våpenhandel i Norge.